WIE NIET NAAR DE STERREN KIJKT..., ZAL NOOIT DE AARDE ZIEN
Een evolutionaire kijk op de Kosmos van morgen

COVER: “The pillars of creation”, de pilaren van de schepping, nebulae, het geboortekraam van sterren, M16-NGC6611, Adelaarsnevel, Hubble 2015, 7.000 lj.

Credit: NASA, ESA, STScI,/AURA (The Hubble Heritage team).

De Hubble-ruimtetelescoop van NASA/ESA met één van zijn meest iconische afbeeldingen: de pijlers van de schepping uit de Adelaarsnevel. Deze afbeelding toont de pilaren zoals gezien in zichtbaar licht, waarbij de veelkleurige gloed van gaswolken, piekerige ranken van donker kosmisch stof en de roestkleurige slurfen van de beroemde pilaren van de nevel worden vastgelegd. Het stof en gas in de pilaren wordt verschroeid door de intense straling van nieuwe jonge sterren en geërodeerd door harde wind van massieve nabije sterren.

 

Deze uitgave is ontstaan uit de wetenschappelijke studiegroep “levenslang leren”, opgericht te Kortrijk in 2015. Het is de tweede boekuitgave na “Quantumfysica@home, de grote verwondering”.

WAAROVER  GAAT  DIT BOEK: KOSMOLOGIE IS "HOT"?

Het is bijna niet te begrijpen, maar er verschijnen weinig Nederlandstalige boeken over de kosmos en de kosmologie, ondanks de vele wetenschappelijke artikels en nieuwe inzichten die dagelijks worden gepubliceerd.

 

Het boek is bestemd voor iedereen met interesse in de natuurwetenschappen en de nieuwe technologieën. Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de oorsprong en het ontstaan van de aarde, de zon, de planeten, de Melkweg en de verre galaxies. Ook boeiend voor de iets meer wetenschappelijk geïnteresseerde, die op zoek is naar de huidige wiskundige algoritmes die het ontstaan van ons universum kunnen verklaren en waar er nog een aantal grote hiaten en onbekenden te verkennen blijven.

 

Plato schreef: “Wij zien slechts de schaduwen van de werkelijkheid”. De mens is doof en blind voor wat zich afspeelt in de natuur, ons gehoor en vooral onze ogen capteren slechts een uiterst kleine fractie van het onmetelijk elektromagnetische spectrum van wat zich rondom ons afspeelt. Daarom hebben we Hubble en andere gesofistikeerde telescopen en instrumenten nodig die ons een beter en juister inzicht geven op dit grootse spektakel.

 

Het boek behandelt onder andere de volgende aspecten van kosmologie:

 • wat we kunnen zien en hoe groot ons universum is.

 • hoe afstanden kunnen berekend worden.

 • wat de condities zijn om leven mogelijk te maken en is er leven in een ander sterrenstelsel

 • waarom is er “iets” in de plaats van “niets”

 • wat kwam er na de BigBang, wat is de inflatie

 • wat is het huidig standaardmodel van de oerknalkosmologie,

 • waarom zag men vroeger een statisch heelal en nu een versneld expanderend, universum.

 • wat is de betekenis van de kosmische microgolf achtergrondstraling (CMB)

 • wat zien we in planetaire nevels, verre en lokale superclusters, het kosmisch netwerk en in onze dichtste buren, de Magelhaense wolken en Andromeda

 • wat zijn donkere massa en donkere energie en hoe kunnen wij deze meten

 • wat zijn zwarte en witte dwergen, neutronensterren en black holes en hoe ontstaan ze

 • wat zijn zwaartekrachtsgolven, wat is hun oorsprong en hoe ontdekken wij deze

 • zullen we dan ooit naar andere (exo-)planeten moeten verhuizen 

 • zijn er meerdere universa

 • hoe en wanneer zal alles eindigen

 • en wat is de rol van de wiskunde en quantumfysica in dit alles?

 

De auteur staat onrechtstreeks stil bij de vele mogelijke  toepassingen die de inzichten in de kosmologie, de ruimtevaart en de kwantumfysica in ons dagelijks leven teweegbrengen: nieuwe technologieën zoals het beter functioneren van onze TV en mobilofoon, onze communicatiemiddelen en satellieten, aardobservatie zoals milieu, meteorologie en navigatie, al onze scanners, nieuwe voedingsmethoden, zoeken naar effecten van nieuwe medische toepassingen, ziekten en medicijnen, wonen op Mars en waarom vogels automatisch naar hun winterverblijf vliegen zonder kompas of GSM in de hand. De invloed bestuderen van enorme trillingen, grote temperatuurschommelingen, isolatiemateriaal, invloed van (ruimte)stof, enzovoort. Dit alles leidt tot nieuwe innovaties, kennis en vernieuwingen die we in de nabije toekomst nodig zullen hebben, we gebruiken het al dagelijks, maar we zijn er ons niet bewust van. We kennen zeker allemaal de Tefal pan en TEMPUR® materiaal (traag schuim). Men schat dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA alleen al de afgelopen vijftig jaar meer dan 1.650 spin-offs ontwikkelde die vandaag de dag toegepast worden in de informatica, landbouw, geneeskunde, transportsector en industrie. Men raamt dat iedere geïnvesteerde euro tussen de twee en de vijf euro oplevert, wat dus ook tewerkstelling, sociale vooruitgang en welzijn creëert. Een onuitputtelijke reeks vragen die al dan niet volledig beantwoord worden in dit boek.

 

Het boek is geïllustreerd met prachtige foto’s die verwondering, schoonheid en spiritualiteit teweegbrengen. Ze krijgen een bijkomende dimensie, eens men begrijpt wat erachter steekt.

 

Kosmologie is een wetenschap die de laatste dertig jaar zeer snel evolueert en gebaseerd is op de Algemene relativiteitsleer van Einstein en de Quantumfysica. De laatste 10 jaar werd in het CERN te Genève het Brout-Englert-Higgsveld ontdekt, dat massa veroorzaakt van elementaire deeltjes. In USA werden pas in 2016 zwaartekrachtsgolven van botsende zwarte gaten en neutronensterren opgevangen, een theorie die reeds 100 jaren geleden voorspeld was door Einstein. Er wordt dieper gegraven in het ontstaan van alles.

Zes nobelprijzen natuurkunde gingen de laatste achttien jaar naar ontdekkingen in de kosmologie, waarvan de drie laatste zeer recent werden toegekend in 2017, 2019 en dit jaar nog in 2020 over Black Holes. Een spectaculair domein om te volgen. Het inzicht in en de kennis van ons universum evolueren zeer snel. Kosmologie is een “hot” item.

 

Een boek voor iedereen, voor elk wat wils, vragen worden niet ontweken en er worden plausibele antwoorden geformuleerd al dan niet ondersteund door de huidige stand van de technologie en de wetenshap.

 

De enige conclusie die we uit al dat moois van dit boek kunnen trekken is: ons prachtig maar gevaarlijk universum en onze wereld smachten naar het beschermen van hun diversiteit van mensen, dieren en planten, de zorg voor de natuur, het klimaat, water, zuivere lucht… en van de onmetelijke ruimte daarbuiten.

 

Niemand kan en mag daaraan nog twijfelen.

RECENSIES

WIE NIET NAAR DE STERREN KIJKT, ZAL NOOIT DE AARDE ZIEN...

Een prachtig boek, mooi uitgegeven op glanzend papier wat tegenwoordig eerder uitzonderlijk is. Daardoor komen de vele maar soms nogal kleine kleurfoto’s goed tot hun recht. Zelfs met 675 pagina’s raakt de gepassioneerde auteur niet uitgepraat over het onderwerp. Met aanstekelijk enthousiasme nodigt hij ons uit om mee te reizen door het wonderlijke en eindeloze universum. Het boek sluit aan bij een uitspraak van Einstein, één van de wetenschappers die uitgebreid besproken wordt in het boek: “Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier.”

Het boek is de neerslag van overwegingen van de auteur naar aanleiding van zijn diepgaande studie van de wondere wereld van het heelal. De basis voor de exploratie van het universum wordt gevormd door de logica van de wiskunde en de ontwikkelingen van de moderne fysica. De bevindingen en formules maar ook de twijfels van beroemde wetenschappers en Nobelprijswinnaars worden uitgebreid besproken en waar nodig kritisch toegelicht. Moeilijke materie, maar leesbaar en begrijpelijk gemaakt voor de ontwikkelde lezer. Het boek past in de filosofie van de door de auteur opgerichte denkgroep over ‘levenslang leren’. Het verruimt je horizon. (De volledige recensie is te krijgen bij de redactie.)

Prof. em. dr. Willy Renier, (neurologie, Nijmegen)

WIE NIET NAAR DE STERREN KIJKT, ZAL NOOIT DE AARDE ZIEN...

Het grootste wonder is de kosmos waarin we leven. Na zijn vorig boek over kwantumfysica, de kleinste bouwstenen van de natuur belichtend, beschrijft de auteur nu de grootste schalen van ruimte en tijd die ons heelal beheersen. De laatste kosmologische, wiskundige en fysische invalshoeken worden geïntegreerd tot een unieke en wetenschappelijk complete synthese. Een spitsvondige pen en een heldere kijk op de soms moeilijk te vatten materie biedt een antwoord op de meest complexe kosmologische vragen en zorgt ervoor dat het boek heel vloeiend leest.

Vanuit het kosmologisch tijdskader belicht de auteur hoe de ruimte expansief groeit door de kracht van de donkere energie en in toom wordt gehouden door de aantrekkende, zichtbare en donkere materie. Het kwantum-fysisch perspectief verschijnt als verklarende kracht voor het gebeuren op de grensgebieden. Hij beschrijft hoe de kwantumfluctuatie ons brengt van “niets” naar “iets” waardoor een “vluchtige” realiteit wordt gevormd: het heelal krijgt zijn vlekken, zijn materie.

Opmerkelijk is het door de auteur omschreven kantelpunt: voor het eerst in de universele geschiedenis wordt de energiedensiteit van de ledige ruimte gelijk en groter dan de energiedensiteit van de materie. Zou deze ontstane “vrije energie” verband houden met de huidige, metastabiele toestand waarin we leven, met de vorming van ons bewustzijn? Boeiend is ook de belichting van de verschillende parallelle universa: kunnen we de universele golffunctie accepteren als een objectieve realiteit?

De auteur schetst een somber einde van het universum: “het einde zal donker, koud en eenzaam zijn”. Dit is waarschijnlijk de meest plausibele evolutie waarin de ruimte groeit en de energie wordt uitgesmeerd en uitgeput. Anderzijds, zoals Lemaître introduceerde, zou het universum een zeker cyclisme kunnen omvatten, een periodiek universum met een doorstart naar een nieuw universum of met Lemaîtres woorden: “een opeenvolging van de big bangs en big squeezes”. Misschien biedt de kwantummechanica een oplossing voor de singulariteit van de big bang en de big squeeze: “de kwantumschepping” en “een kwantumeinde”.

Dr. Joost Delanote (Dienst Medische Beeldvorming AZ Sint-Jan Brugge)

WIE NIET NAAR DE STERREN KIJKT, ZAL NOOIT DE AARDE ZIEN...

Dit is noch het eerste, noch het enige boek over de kosmos en over kosmologie. Dit is wel een uitzonderlijk boek want Dirk Vanwalle sleurt zijn lezer mee in een adembenemende wandeling met de frisheid en nieuwsgierigheid van een kind dat zijn universum ontdekt, de ernst en grondigheid van een ingenieur die de kracht en de noodzaak van de wiskunde kent en de wijsheid van een man die, met passie, zijn visie heeft ontwikkeld over de kosmos en ons bestaan. Hij gaat geen enkele moeilijkheid uit de weg: de wetten van de natuur, de openstaande vraagstukken, filosofie, wiskunde, religie, bewustzijn, technologie … Zijn boek is geen “Kosmologie voor dummies” maar een gids voor diegenen die willen begrijpen wat wij weten en (nog) niet weten. Veeleer is het een “Kosmologie voor denkers”, voor hen die het heerlijk vinden om na te denken, nieuwe inzichten te verwerven en plezier vinden in complexiteit. Twee “coups de coeur” dringen zich hierbij op: “Everything should be made as simple as possible, but not simpler” (Albert Einstein) en “If you think you understand quantum mechanics, then you don’t” (Richard Feynman). Met deze twee leitmotieven is Dirk Vanwalle aan de slag gegaan. Hij is een uitstekende en sympathieke pedagoog die zijn lezer geduldig helpt om de wonderen van het heelal te ontdekken, nooit te simpel en steeds met respect voor het Feynmanse onbegrijpbare. Hierbij deelt hij niet enkel zijn kennis maar ook zijn enthousiasme en enthousiasme is besmettelijk.

Net zoals men de Camino de Santiago helemaal kan afleggen of er slechts enkele étappes uit kiezen, kan men het boek van A tot Z lezen of er stapsgewijs stukken uit pikken. Het is niet enkel een verhaal maar ook een uitstekend referentiewerk met een krachtige inhoudstafel en index.

Dr. Ir. Jean van der Donk

WIE NIET NAAR DE STERREN KIJKT, ZAL NOOIT DE AARDE ZIEN...

 

Het betreft hier een lijvig boek omtrent de kosmologie als wetenschap. De lezer wordt vrij vlug betrokken met wiskundige uitdrukkingen zoals vacuum energie, quantum fluctuaties, maar geen nood, de schrijver van dit werk helpt u hierin...

In deel 2 start men met een mooie beschrijving omtrent een reis naar het begin der tijden, Hubbles verhaal. Hierop volgt een theorie omtrent de falsifieerbaarheid van de BigBang theorie. Als slot behandelt de schrijver enkele beschouwingen over religie en wetenschap, voorbeeld: "is GOD a mathematician ", enz. Het boek is aangevuld met een enorme lijst van referenties.

Prof. em. dr. Oswald Leroy (wiskunde-fysica KU Leuven)

De mens is bijna BLIND en DOOF voor de natuur en voor alles wat rondom ons gebeurt. “Kosmologie, een onuitputtelijk bron van verwondering, spiritualiteit en reflectie, sluit perfect aan bij de quantumfysica. Het is muziek en kunst in zijn meest ultieme vorm, niet alleen in het zeer beperkte geluidsspectrum van ons gehoor of in het oneindig kleine visuele spectrum van onze ogen, maar in het volledige elektromagnetisch spectrum van onze geest en onze verbeelding…”  (de auteur)

HOE  LEES  JE  DIT  BOEK?

Een boek om te raadplegen en rustig nu en dan een hoofdstuk ter hand te nemen en uit te diepen, geen roman, geen sciencefiction maar een beschrijving van ons beeld van de werkelijkheid, zoals wij die als mens zien en bestuderen.

De indextabel helpt u begrippen op te zoeken en de inhoudsopgave geeft u een gestructureerd overzicht van het boek dat logisch is opgebouwd en stap voor stap de verschillende verschijnselen, theorieën en toepassingen uitlegt.

Een aantal zeer interessante en nuttige bijlagen vervolledigen het geheel!

Een prachtig naslagwerk dat in iedereen zijn bibliotheek moet staan.

 

VOORWOORD

 

Voor elke redelijk denkend persoon die zich soms het nut afvraagt van ESA, NASA, CERN, is dit magistraal didactisch werk van Dirk Vanwalle een openbaring. Dit wetenschappelijk werk is een indringende studie van de deeltjesfysica, het oneindig kleine, in een unieke samenhang met de geschiedenis van de kosmos, het oneindig grote.

 

Ik was vereerd toen Dirk mij vroeg een voorwoord te schrijven voor zijn magnum opus. Zijn zoektocht naar het wat, hoe en waarom (het hoe komt het dat..) van het ‘wezen’ van de Kosmos, raakt mij als rooms-katholiek, zeker wanneer hij het in DEEL IV ook expliciet over de ‘geloofskwestie’ heeft en bij het ontstaan van de Kosmos elk godsbesef als louter man-made afwijst en tevens de ‘geïnstitutionaliseerde’ religies kritisch benadert.

 

Ik leerde Dirk in de jaren zeventig kennen als jong ingenieur bij Barco, Kortrijk. Een gelukkig toeval bracht ons terug samen op een oud-leerlingen reünie van het Sint Amandscollege te Kortrijk. Het was voor mij een uitdagende ervaring door Dirk bij hem thuis uitgenodigd te worden op de studie bijeenkomsten van zijn ‘Levenslang Leren’ vriendengroepje. In dit boek komen talrijke onderwerpen aan bod die daar als referaten aangebracht werden.

 

Dirk formuleert het prachtig: ‘Wie niet naar de sterren kijkt zal nooit de aarde zien’. Kosmosstudie en fysica raken de diepste vragen over ons bestaan als mens in dit wonderlijk ‘gebeuren. Dirk beschrijft een ‘evolutionaire blik’ op de Kosmos, met een zoeken naar het onderscheid tussen wat we ‘weten/geloven’ of wat we ‘kennen/ontdekken’. Hij is ontroerd door wat hij de spiritualiteit van de Kosmos noemt. In zijn humanisme botst hij hierbij op de vraag over het begrensde bewustzijn van de dieren en het ‘onbegrensde’ van de mensen, die de geheimen van de Kosmos steeds verder zullen ontdekken en doorgronden.

 

Zijn boek raakte mij ook persoonlijk omdat hij het uitgebreid heeft over Hubble en ‘le Chanoine Lemaître’. Zeer jong leerde ik in Leuven over de Big Bang door de contacten binnen mijn familie, voor en na WOII, met Lemaître, Einstein en Lise Meitner. In april 1986 kon ik in Californië de klaarstaande Hubble telescoop van dichtbij bekijken.

 

We delen het christelijk erfgoed dat de mens bevrijdt door de natuur te desacraliseren (entzauberen)- een basis voorwaarde voor elk redelijk denken over de Kosmos -, waarbij Dirk echter het geloof van buiten observeert, waar ik het van binnenuit beleef. Onze fascinatie voor de wiskunde, waarvan we elk op ons manier de schoonheid leerden ontdekken, kregen we mee op St Amand. Zijn kosmos hobby groeide uit tot een merkwaardige eruditie. Hij toonde dat reeds in zijn boek ‘<Quantum|Fysica@Home>’. De wiskunde is inderdaad de taal van het universum, waarbij Dirk het ook heeft over de vraag: ‘Is God a Mathematician?’, m.a.w ontdekken wij de wiskunde of is zij een kind van onze menselijke geest. Is oneindigheid een wiskundig en/of gelovig begrip?

 

Dit boek is in het Nederlandse taalgebied een unieke hedendaagse bijdrage aan de kosmologie. Door zijn mooie indeling als een naslag werk met uiteenlopende onderwerpen zijn sommige hoofdstukken parels die de sterkste wiskundigen kunnen uitdagen.

In het boek staat het begrip ‘tijd’ centraal, zoals ook in het boek ‘The Singular Universe and the Reality of Time’ van de filosoof Unger en de theoretische fysicus Smolin. Bij het filosofisch vragen naar het hoe en waarom van de Kosmos, kan men de metafysica niet uit de weg gaan; m.a.w hoe gaan wij om met het mysterie van het transcendente (niet te verwarren met het imaginaire). Ik weet niet of Dirk hierover in zijn magistraal boek zijn laatste woord heeft gezegd.

 

Met dit boek geeft Dirk een unieke erfenis aan zijn elf kleinkinderen. Zelf als opa van acht kleinkinderen deel ik die familie waarden met Dirk. Dit boek met ook zijn vele visuele hulpmiddelen, is een feest voor wie zich kan verdiepen in wiskunde en wetenschap.

 

Ir. Pol T. Descamps, MSAP Kortrijk                                                                                                                15 November 2020

Ons prachtig maar gevaarlijk universum en onze wereld smachten naar het beschermen van hun diversiteit van mensen, dieren en planten, de zorg voor de natuur, het klimaat, water, zuivere lucht… en van de onmetelijke ruimte daarbuiten (de auteur)

DANKWOORD

 

De wetenschap en de wiskunde waarop zij steunt is een onuitputtelijke bron van kennis, technologie en onrechtstreeks verantwoordelijk voor onze welvaart en ons welzijn. Reeds gans mijn leven ben ik geboeid door de voorspellende en soms geheimzinnige kracht van de ondersteunende algoritmes die een verklaring geven van veel wat rondom ons gebeurt. Dankzij de verlichting in de 18de eeuw hebben wij de dogma’s kunnen afgooien en is alles in een stroomversnelling gekomen in onze Westerse maatschappij. Met dank dat wij bij toeval hier geboren zijn in deze nastroom van de geschiedenis. Wij kunnen deze waarden maar niet genoeg benadrukken en verdedigen.

 

Door een uit de hand gelopen hobby van meer dan 20 jaren “blijven studeren”, twee jaar intensief werk en dankzij Corona Covid-19 is dit boek afgewerkt dit jaar. Een diepe interesse in de exacte wetenschappen die de aanleiding was tot dit boeiend verhaal over de evolutie van de astronomie en vooral van de kosmologie van de laatste 30 jaar. Steunend op de algemene relativiteitstheorie en de quantumfysica zal deze nieuwe wetenschap onze enige bron van inspiratie zijn, waar we heen moeten eens onze aarde onbewoonbaar wordt, hopelijk niet door de dwaze fouten van de mensheid.

 

Dit boek was niet mogelijk geweest zonder de hulp, niet alleen voor het verzamelen en aaneenrijgen van de diverse topics, maar vooral ook door de steun van het ganse team en van onze wetenschappelijke denkgroep „levenslang leren“ en van de revisoren, die ons hebben begeesterd en geholpen voor dit initiatief.

 

Tenslotte dank ik mijn echtgenote Christine die mijn taal en zinsstructuur wat verbeterd heeft en mijn administratieve rechterhand Mieke De Praeter, die het format, de lay-out en alle klusjes en problemen daarrond handig heeft opgelost.

Ik verontschuldig mij bij de geïnteresseerde lezer voor de eventuele fouten of tekortkomingen die zij zullen ontdekken bij het lezen van dit omvangrijke werk. De onderwerpen zijn onuitputtelijk - dagelijks komen er nieuwe inzichten bij - en kunnen ook niet allemaal in detail behandeld worden. Ik sta altijd open voor uw suggesties.

 

Ik draag dit boek bij leven en welzijn speciaal op aan mijn 11 kleinkinderen: Bob en Vic ; Zoë en Bo ;  Nora, Josse, Suzanne en Annabel ; Lea, Mine en Niki.

 

De auteur

COLOFOON

Titel boek: “Wie niet naar de sterren kijkt, zal nooit de aarde zien. Een evolutionaire kijk op de kosmos van morgen”

Planning: MEDLIEN GC S.L., C./ Dr. Eslovaquia N°13, 38135 Tauro (Mogan), Gran Canaria (Esp), CIF: ES B35-666-569.

Layout & disributie: Sciencebooks.eu, p/a IMACON NV, President Rooseveltplein 21, 8500 Kortrijk (België), BE0424.522.874, www.sciencebooks.eu, info@sciencebooks.eu

Verantwoordelijke uitgever: ir. Dirk M. Vanwalle, 8500 Kortrijk (B), dirk@vanwalle.be

Printing recto-verso quadri: INNIGROUP, Industrielaan 5, B-8501 Heule (België), www.innigroup.com

Copyright © 2020 Concept & structuur: ir. Dirk M. Vanwalle, 8500 Kortrijk (België)

Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden en/of wijzigen van dit document onder de bepalingen van de © GNU Vrije Documentatie Licentie, versie 1.3 of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation. Een kopie van de licentie is terug te vinden op http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt. Er zijn in de tekst at random aanvullende bepalingen van toepassing zoals o.a. ©CreativeCommons, Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 en 4.0 Unported license (cc BY-SA 3.0) http://creativecommons.org /licenses/by-sa/3.0/deed en andere in de tekst gespecifieerde copyrights. Bronnen, credits en copyrights dienen altijd vermeld te worden.

Private oplage in het kader van de werkgroep “levenslang leren”, voor educatieve doeleinden, documentatie, opleiding en studie.

Datum eerste uitgave: 1 december 2020

ISBN-EAN NUMMER: in aanvraag (Innigroup)

INDEX

 

Open pfd-file.

INHOUDSOPGAVE

Klik op inhoudsopgave

MEER UITGEBREIDE VOORBESCHOUWINGEN

Klik op pfd-file

BESTELBON

Inclusief verpakking en verzending  € 69 /boek incl. BTW

10% korting (62 €, incl. BTW) vanaf gezamenlijke bestelling van 5 exemplaren

Individuele en beveiligde pdf versie € 55 /boek incl. BTW

Teken nu in voor het nieuwe boek met vermelding van uw naam, uw adres en het gewenste aantal:

 • Klik op knop KOOP NU, de bestelbon opent in een afzonderlijk venster, klik in het vak DATUM, vul uw data aan en navigeer vervolgens met de tabtoets naar de in te vullen velden, sla het document op.
  of
  Klik op knop KOOP NU, de bestelbon opent in een afzonderlijk venster, print de PFD-file en scan het ingevulde document.
  Email het ingevulde document op naar secretariaat@vanwalle.be en betaal volgens de instructies op de bestelbon.

 • Of contacteer ons via de contactpagina

De netto-opbrengsten gaan integraal naar de actie: “Kom op tegen Kanker".

KOM OP TEGEN KANKER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registratie N°:120038089

Alle netto-opbrengsten gaan naar www.komoptegenkanker.be

SCIENCEBOOKS.EU                                                                      p/a IMACON NV    President Rooseveltplein 21/ 3 B-8500 Kortrijk, Belgie 

We gebruiken cookies op onze website om de functionaliteit en prestaties te verbeteren en om het verkeer naar de website te analyseren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren of uw cookie-instellingen aanpassen via de knoppen. Meer informatie vindt u terug in onze Privacy Policy.

© 2023 by Sciencebooks.eu. Proudly created with Wix.com